Wednesday, December 14, 2011

kisah ex-biarawati

gambar hiasan


Adapun hari-hari yang sedang berlalu, tanpa pengisian darinya, amatlah rugi masa yang telah diberikan.Jari pantas menari-nari, mata sedang asyik mencari-cari.Nah, satu cerita yang sempat saya letakkan dalam blog ni.moga-moga mendapat manfaatnya.ini dia perjalanan seseorang hamba dalam mencari kebenaran dan apa yang anda cari telah pun ditemuinya.ALHAMDULILLAH, semoga kita berada dalam lindunganNYA.
Meskipun kebanyakan hidupku aku habiskan di negeri Denmark, tetapi aku sangat berbeza dengan kebanyakan remaja perempuan Denmark seusiaku. Fahaman yang paling besar di negeri Denmark adalah ajaran Ateis atau Protestan. Sementara aku menganut agama Kristian Katolik yang sangat bertentangan dengan masyarakat Denmark. Ayahku berbangsa Armenia Artsudzkisy dan ibu ku berbangsa Bosnia yang beragama Islam. Ibuku mengenal Islam hanya setakat nama semata-mata. Dan ia be lum pernah mengerti bahawa seorang wanita Muslimah itu tidak boleh berkahwin dengan seorang laki-laki yang menganut agama Kristian.Hanyasanya setelah aku me meluk agama Islam, barulah aku mengerti bahawa hal itu tidak dibenarkan..Dahulu aku belajar di sebuah sekolah khas Katolik. Hal itu semata-mata kerana di rumah kami tidak ada agama tertentu yang menjadi anutan kami sekeluarga, sehingga hal itu memudahkan diriku untuk memeluk ajaran di sekolah Katolik tersebut. Sejak di sekolah itulah aku mula diarahkan untuk menjadi seorang biarawati, hal itu kerana aku dianggap mempunyai kemampuan dan satu hatian untuk mempelajari pelbagai bahasa. Dan ka karena aku menekuni sebahagian bahasa kuno, seperti bahasa Yahudi misalnya. Walaupun ketika itu, ketekunanku mem perlukan banyak tambahan pelajaran khusus bahasa dan dorongan semangat hingga mampu memahami nas-nas agama, khususnya tiga agama, iaitu Yahudi, Kristian dan agama Islam. Ketika itu aku belajar bahasa Arab kepada seorang laki-laki Muslim terhormat. Ia mengajar beberapa pelajaran Bahasa Arab dan Al-Quran. Hal itulah yang membuka sisa fikiran. Hari demi hari laki-laki itu tidak pernah bosan dengan harapan agar aku menjadi seorang Muslimah. Namun ia sering mengatakan ke padaku, "Ketika kapal berpecah di tengah-tengah lautan lepas, nakhoda tidak lagi merasa aman kecuali ketika ia masih berada di tepian. Lalu arungilah, semoga Allah memberi saudari hidayah-Nya.Dari sisi lain, ada lagi seorang laki-laki yang ber tindak sebagai pembersihan setiap hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran seorang Muslim. Dia telah memberikan beberapa pelajaran, di antaranya ilmu falsafah, politik dan sosial. Laki-laki itu termasuk salah seorang pastor aliran Katolik yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala se hingga ia hidup di dunia yang gelap gelita. Ketika itu kami sedang bersama-sama membaca beberapa kitab yang mengandungi ajaran Islam dan be berapa bentuk gerakan Islam di era moden serta be berapa perpecahan umat dan mazhab. Sementara itu kami meneliti beberapa titik keraguan di dalam agama Islam yang agung ini .Ketika pelajaranku bersama pastor itu sedang ber langsung, aku sedikit terkesan dengan ajaran agama yang mengharamkan beberapa minuman dan bercampur aduk nya antara laki-laki dan perempuan di dalam satu gereja. Kitab terakhir yang kubaca bersama pastor itu adalah sebuah kitab yang kami pinjam dari sebuah perpustakaan awam yang berjudul Al-Islam baina Asy-Syarqi wa Al-Gharb karya 'Ali' azzat Bijufitisy, seorang pimpinan Bosnia. Awalnya kitab tersebut berbahasa Inggeris. Namun yang jelas bahawa salah seorang berbangsa Arab meminjam kitab tersebut sebelumnya. Beliau menulis ayat pada bahagian nota kaki kitab itu dengan pensil. Aku sangat merasa takut dengan kandungan ayat itu.  Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :"Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang me nge tahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. "(Surah Al-Imran: 7). Seringkali aku merasa khuatir kerana kandungan ayat itu. Dan aku terus membaca terjemahan Al-Quran de ngan bahasa Inggeris, Perancis, Denmark dan Bosnia, aku menemui semua maknanya sama.Kukatakan kepada pastor itu, "Apakah dengan mem pelajari Al-Quran ini kita hanya akan menimbulkan fitnah belaka?" Pastor itu menjawab, "Tidak, kita mem pe lajari nya untuk menghilangkan fitnah itu dari sesama."  Beberapa bulan jiwaku berada dalam kebingungan, ke tika aku mem baca beberapa kitab ajaran Islam dan Kristian, aku menemui ajaran itu adalah satu, sehingga aku merasa ragu-ragu dan bi ngung, lalu aku memutuskan untuk kembali kepada Allah. Saat itu tempat tinggalku jauh dari keluargaku di taman perumahan. Aku mempunyai sebuah bilik, dan tak seorang pun yang sebilik denganku. Pikiranku kembali timbul untuk mengenal kebenaran lebih jauh. Setelah mati kita akan bertemu Allah. Jika demikian kita wajib mati dengan maksud agar dapat bertemu Allah. Aku menulis sepucuk surat yang mengandungi beberapa sebab aku meninggalkan kemewahan milikku dan aku pergi menyendiri.Setiap saat lantunan ayat ini selalu terngiang-ngiang di telingaku.Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:"Allah tidak sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) daripada yang baik (mukmin).Dan Allah tidak sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Kerana itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan jika kamu beriman dan bertaqwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar. "(Surah Al-Imran: 179).  Saat aku berada dalam bilik, aku mendapati be berapa orang berdiri di hadapanku, iaitu seorang pastor, ayahku, ibuku dan seorang laki-laki Muslim sebagai guru bahasa Arabku. Lalu mereka sangat gembira kerana aku telah sedar dari pengsan.Saat itu yang pertama kali ku ucap kan di hadapan mereka adalah "Asyhadu Alla ilaha Illallah wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah."Empat orang itu terkesima. Seketika itu mereka sama-sama saling kehairanan. Hari-hari digunakannya untuk mendalami ilmu pengetahuan di sekelilingnya. Dan para nakhoda pun akan merasa aman ketika mengharungi lautan ."^_^" 

0 bebelan comel:

viewed

asdiqaa'i ;)

getaran sukma